Follow Us On :
Staff

Detail of Sanctioned Posts/Staff in position

Sr.No. Name of the Post No. of Sanctioned Post Name of Officer/Official
1. Consultant Deputy Director 1 Dr. K. Ravvi Kumarr
2. Asst. Director 1 Dr. S. Ganesan
3 Office Superintendent 1 Sh. B.D. Sharma
4 Assistant 2 Smt. Renu Bala
Smt. Chaman Parkash
5 Farm Manager 2 Sh. Mithu Ram
Dr. Vineet Kumar
6 Cashier 1 Smt. Neelam
7 Steno 2 Smt. Rukky Youseff
Sh. Inder Kumar
8 UDC-Cum- Storekeeper 1 -
9. Clerks/ LDC 1
10. Poultry Superviso 1 Sh. Pritam Chand
11. Boiler man 1 Sh. Shashi Kant
12. Storekeeper (Poultry) 1 Sh. Harish Chander
13. Refrigeration Mechanic 2 Sh. Vinod Kumar
Sh. Gurinder Singh
14. Lab Assistant 2 Sh. Rakesh Kumar
Sh. Puran Singh
15. Drivers 1 Sh. Janak Singh
16. Carpenter 2 Sh. Gurnam Singh
17. Peon 3 Sh. Chattar Singh
Sh. Matbar Singh
Smt. Champa Devi
18. Chowkidar 1 Sh. Malkit
19. Chowkidar 1 Sh. Malkit
20. Lab Attendants 3 Sh. Vijay Singh
Sh. Jiwan Singh
Sh. Raj Kumar
21. SafaiWala/ Farash 2 Sh. Ved Prakash
Sh. Om Paul
22. Poultry Attendants 39 Sh. Mohinder Singh
Sh. Harnek
Sh. Som Nath
Sh.Amir-Ul-Haq
Sh. Brish Bhan
Sh. Amar Chand
Sh. Ram Lakhan
Sh. Battan Singh
Sh. Balbir Singh
Sh.Satpal Singh
Sh. Mewa Singh
Sh. Shiv Kumar
Sh. Babu Ram
Sh. Pardeep Singh
Sh.Sher Singh
Sh. Prem Singh
Sh. Sharda Bax
Sh. Desh Raj
Sh. Shish Pal
Sh. Dinesh Chand
Sh. Ram Abadh
Sh. Bhawani Dass
Sh. Vikram Chand
Sh. Raghu Nath
Sh. Uma Shanker
Sh. Lachmman Singh
Sh. Ashok Kumar
Sh. Gena Lal
Sh. Shanker Lal
Sh. Anil Kumar
Sh. Harbhajan Singh
Sh. Shakti Chand
Sh. Bihari Lal
Sh. Chander Dev
Sh. Hosla Prasad
Sh. MohinderIII
Sh.Piar Chand
Sh. Dilbag Singh
Sh. Jaswinder Singh